Разходи при покупко-продажба

Такси и разноски при покупко – продажба на имот

В процеса на закупуване на имот възникват определени такси, които най-често не са упоменати в обявените цени на имотите.
Еднократни такси – това са неизбежни разходи, които се правят при покупко-продажба на недвижим имот и включват данък за придобиване на имущество по Закона за местните данъци и такси и и такса вписване, както и нотариална такса. Те се определят въз основа на договорената сума на сделката

• Местни данъци и такси – това е данъка, който се плаща към общината по местоположение на имота. Този данък бе фиксиран, в размер на 2% от стойността на имота, вписана в Нотариалния Акт. След последните законодателни промени, на общините бе дадено право сами да определят размера на този налог и в момента той е различен за отделните общини на територията на България.

 • Такса за вписване – 0,1% от удостоверения материален интерес•
 • Нотариални такси според удостоверявания материален интерес – изчисляват се по следната таблица:
 • Материален интерес (в лв.)
 • Нотариална такса (в лв.)
 • до 100                                           30
  101 – 1000                                    30 + 1,5% за горницата над 100 лв
  1001 – 10 000                             43,50 + 1,3% за горницата над 1 000 лв
  10 001 – 50 000                         160,50 + 0,8% за горницата над 10 000 лв
  50 001 – 100 000                       480,50 + 0,5% за горницата над 50 000 лв
  100 001 – 500 000                     730,50 + 0,2% за горницата над 100 000 лв
  над 500 000                               1530,50 + 0,1% за горницата над 500 000 лв,
  но не повече от 6000 лв•
 • ДДС – Някои от обявите за имоти посочват цени, които не включват ДДС, затова купувачите трябва да са сигурни че цената на имота от който се интересуват включва и данък добавена стойност. Ако закупувания имот се ползва с цел бизнес и новия му собственик е фирма или физ. лице, регистрирани по ДДС, то купувача има право да подаде съответната документация за възстановяване на ДДС

  Ежегодни такси

  • Годишни местни данъци и такса за събиране на битови отпадъци – изчисляват се въз основа на данъчната оценка на имота и обикновено сумата е 0,1% от тази оценка. Тези данъци могат да се платят до 30-ти Април на съответната година с 5% отстъпка, или на 4 равни вноски през течение на годината

  • Такса поддръжка на недвижим имот – ако притежавате или възнамерявате да закупите имот в т. нар. ‘комплекс от затворен тип’ или просто жилище в добре поддържана кооперация, трябва да сте наясно, че се дължи определена такса, която се използва за поддръжка на добрия вид на сградите и общите части, а в някои случаи и за охрана, поддръжка на зелени площи, басейни и др. съоръжения. Тази такса е строго индивидуална за отделните комплекси от такъв тип.

  КАЛКУЛАТОР НА ТАКСИТЕ ПРИ ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Ако вече сте избрали имот, който да закупите може да изчислите разноските по сделката от тук.

Важно е да имате в предвид, че прогнозната стойност на разноските не включва допълнителните такси, които нотариусите начисляват за заверка на подписи върху пълномощни и декларации, като и справките от Регистър “Население.  Не е включена и таксата за съставяне на нотариалния акт от адвокат или нотариуса. Нашите клиенти имат преимущество, тъй като не заплащат за съставянето на акта за покупко-продажба. Един от основателите на агенцията е адвокат и тази услуга е включена в стойността на комисионната на агента.

Когато закупувате имот с банков кредит и предстои да ипотекирате закупеното жилище може да изчислите размера на нотариалните такси при ипотека от тук. Ипотеката се учредява след закупуване на имота, за който е предоставен кредита.Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/abrakada/razlog-bansko-sales.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405