За Разлог и Банско

РАЗЛОГ И БАНСКО СЕ НАМИРАТ НА :

150КМ. ОТ СТОЛИЦАТА  СОФИЯ

150КМ.ОТ ПЛОВДИВ ЕДИН ОТ НАЙ- СТАРИТЕ ГРАДОВЕ Б БЪЛГАРИЯ

90КМ. РИЛСКИ МАНАСТИР

60КМ. ЛЕЩЕН И КОВАЧЕВИЦА  старинно селище със запазени старинни къщи

65КМ. ДЕЛЧЕВО     Селото има своеобразен архитектурен облик. Ежегоден фестивал на виното и любовта

175КМ БЯЛО МОРЕ-КАВАЛА ГЪРЦИЯ

10км. ДОБРИНИЩЕ ГОРЕЩИ МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ

5КМ. СЕЛО БАНЯ ГОРЕЩИ МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ

50КМ. ОГНЯНОВО ГОРЕЩИ МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ


Разлог е прегърнат от три величествени планини – Рила, Пирин и Родопите. Тук са разположени големи части от Националните паркове „Рила” и „Пирин”. Вторият е обект на Световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО от 1983г. На територията на НП „Пирин” – резервата „Баюви дупки – Джинджирица”, се намират най-големите находища на алпийски еделвайс в Европа. Над половината от площта на национален парк „Пирин” е заета от иглолистни гори, предимно бяла и черна мура. Средната възраст на тези дървета е 150 години, а две от черните мури са хилядолетни.

Разложката котловина е най-високата в Южна България – около 900 метра над морското равнище. Чрез пролома “Момина клисура” на юг се свързва с Гоцеделчевската котловина, а на запад прехожда в седловината “Предел”.

Региона е един от най-богатите на водни запаси в страната – множество реки, притоци на р. Места, р. Исток, р. Язо, р. Круше, р. Бяла река и р. Годлевска река, както и планински езера. Подземните води, карстови пукнатини, порови, обуславят голямото водно богатство на територията. Изобилието от каптажни питейни води е от стратегическо значение за територията.

Климатът й е умереноконтинентален със слабо изразено средиземноморско влияние и ясно изразени четири сезона. Средната годишна температура е +9,5ºС.


ЗА РАЗЛОГ…


ЗА БАНСКО…

 

 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/abrakada/razlog-bansko-sales.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405