Ако продавате имот

Как да продадем недвижим имот?

Ако вече сте решили да продадете Вашия имот, е необходимо да получите вярна информация за състоянието на пазара на имоти и за цените в конкретния район. Агента  може да Ви консултира за офертните цени на имотите. Можете да обявите Вашия имот за продажба като се свържете с офиса на Агенцията, по телефона или чрез имейл. Също така Вие можете да посетите нашия офис и на място да получите необходимата предварителна консултация, да определите цената на имота и да сключите договор за посредническа услуга.

Определяне на цената на имота

Агента ще направи оценка  за възможната продажна цената на вашия имот, на база на своите ежедневни наблюдения на пазара и реално реализирани сделки с недвижими имоти.  Клиентът-продавач има право да не се съобрази с определената цена и да обяви имота на цена, посочена от него. Агенцията може да откаже ангажимент за посредничество при обявена от продавача цена, която е неприемлива с оглед реалностите на пазара.

Договор за посредничество

Сключването на договор за посредничество е условие за поемане на ангажимент от страна на Агенцията и гарантира защита на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на Агенцията. Вие можете да изберете дали да възложите ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО на Агенцията или да си запазите правото да продавате имота чрез други брокери. Договарянето на ексклузивитет спестява на купувача не само пари, но и време и неудобства при осъществяването на контактите с повече брокери и воденето на поръчката от няколко агента. Агенцията не изисква заплащането на предварително възнаграждение. Вие заплащате комисионно възнаграждение, само ако продадете имота с посредничеството на Агенцията. При сключването на договора Вие можете да обсъдите всички интересуващи Ви въпроси, както и да се консултирате с адвокат. Важно е продавача да подаде вярна информация на агента за собствеността върху имота, наличието на тежести, задължения и др.

Първоначален оглед

След приемането на Вашата оферта агента-консултант ще посети Вашия имот за да направи снимки на имота, да заснеме размерите на основните помещения и събере необходимата информация за състоянието на имота и прилежащата инфраструктура. Също така ще изясни собствеността и условията по предлагането на Вашия имот.

Презентация на имота

След първоначалния оглед агентът е длъжен да изготви индивидуално представяне на имота с цел предлагането му на потенциални клиенти и включването му в интернет бюлетина на Агенцията, както и брошура с информация за имота. Всеки наш клиент може да разгледа направеното представяне на имота си в нашия сайт  и поднасяне на нформацията за него. Доброто и професионално представяне е от съществено значение за реализиране на продажба.

Осъществяване на огледи от потенциални купувачи

Огледите на имота могат да бъдат извършвани със или без присъствието на собственика, или на негов представител. Агента предварително ще Ви уведомява за огледите с потенциални купувачи, като съгласува с Вас времето на провеждането им като за датата и часа на организиран оглед, Вие предварително ще получавате SMS и email от Агенцията. При провеждането на огледи с купувачи Вие можете да разчитате напълно на професионалната компетентност на агента, ето защо не е необходимо да проявявате инициатива при воденето на преговорите. Това често пъти води до негативен резултат. Вие ще получавате обратна информация за резултата от предлагането на имота и провежданите огледи.

Сключването на сделка за покупко-продажба

Ако продавачът приема предложените му от купувача цена и условия за сделката Агенцията ще подготви сключването на Предварителен договор за покупко-продажба. Договорът се сключва на основание чл. 19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и се изготвя от адвокат. С подписването на предварителен договор купувачът предоставя на продавача капаро (обичайно капарото е 10% от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор за покупко-продажба на имота (Нотариален акт). При сключването на предварителния договор агента ще Ви обясни процедурите свързани с удостоверяването на покупко-продажбата пред нотариус, начините за плащане, получаването на сумата по продажната цена, банкови преводи, вписване на ипотека и предаване на владението. Адвокатският хонорар, както разноските за издаване на документи свързани с подготвянето на Окончателния договор са включени в договореното комисионно възнаграждение по договора за посредничество. Продавачът може да възложи подготовката на документите на адвокат или нотариус, които предпочете. В тези случаи ще се съобразим с изискването на клиента.

След подписването на предварителния договор продавачът заплаща  възнаграждение на Агенцията, съгласно условията на договора за посредничество. Обикновенно 50% от комисионата при подписване на предварителния договор, а останалата част се заплаща след подписване на нотариалния акт.

Подписване на Нотариален акт

Агенцията подготвя документите за сключването на сделката пред нотариус за сделката без да начислява допълнителни такси. Агента присъства при подписването на нотариалният акт и при получаването на договорената продажна цена на имота.

Предаването на владението върху имота

В зависимост от договореното между продавача и купувача агента присъства и при предаване владението и е на разположение за изясняване на възникнали въпроси. Обичайно предаването на владението върху продаваемия имот се извършва в деня на прехвърлянето на собствеността. За предаването владението на имота ние изготвяме приемо-предавателен протокол.Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/abrakada/razlog-bansko-sales.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405