Ако купувате имот

Какво трябва да знаем при покупка на имот

Покупката на недвижим имот е сериозна инвестиция. Независимо дали избирате апартамент, офис или друг вид имот е във  Ваш интерес е да бъдете добре информирани за състоянието на пазара на имоти и за цените на отделните типове имоти в конкретния район. Конкретизиране на вида имоти и покупната цена. Важно е да знаете, че представянето на всеки отделен имот на нашата интернет страница е поднесено с максимално изчерпателна и вярна информация за характеристиките на имота. Агенът ще Ви консултира по отношение на възможностите, които предлага пазара на недвижими имоти съобразено с индивидуалното търсене на купувача.

Сключване на договор за посредничество 

Сключването на договор за посредничество е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти, като точно регламентира задълженията на Агенцията.  Купувачите на недвижими имоти могат сами да изберат условията, при които да сключат договора. Подробности за условията може да видите в „Пакети и Цени”.

  • Вие можете да изберете дали да възложите ексклузивно представителство на Агенцията или да си запазите правото да ангажирате и други брокери.
  • Договарянето на изключително представителство спестява на купувача средства, време и неудобства при осъществяване на контакти с повече агенти и съдейства за постигането на най-добрите условия при сделка.
  • Агенцията не изисква предварително заплащане на възнаграждението за посредничество.  Вие заплащате комисиона единствено при условие, че закупите имот с нейното посредничеството.
  • При сключването на договора Вие можете да обсъдите всички интересуващи Ви въпроси, както и да се консултирате с Ваш адвокат.

Изберети си имот с помоща на агента

  • Обяснете подробно Вашите изисквания;
  • Споделете целта на закупуване на имота;
  • Искайте пълна информация за имота: снимки, скица, подробности за местоположението;
  • Поискайте огледи за избраните от Вас имоти;
  • След огледите не се притеснявайте да споделите впечатленията си с агента.
  • Когато изберете имот, консултирайте се с Вашия агент за цената и условията на покупка, които смятате да предложите.

Договор за покупко-продажба на недвижим имот 

Покупката на недвижим имот може да се премине през два етапа на договаряне или направо да се сключи окончателен договор за покупко-продажба (нотариален акт).
 
Сключване на предварителен договор за покупко-продажба

При условие, че продавачът приема предложените му от купувача  цена и  условия, Агенцията организира сключването на предварителен договор за покупко-продажба.
Договорът се сключва на основание чл. 19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се от адвокат и се сключва в присъствието на агента, който Ви представлява. С подписания предварителен договор купувачът предоставя на продавача капаро и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт).
В деня на подписването на предварителния договор Вие заплащате 50% от договореното възнаграждение на Агенцията.
В цената на посредническата услуга е включено адвокатското обслужване на сделката. То включва проверка на собствеността, проверка за тежести върху продаваемия имот, изготвяне на предварителен и /или/ окончателен договор за покупко-продажба на имота. Купувачът има право и сам да избере свой адвокат или нотариус, без това да променя размера на договореното възнаграждение за посредничество.

Сключване на окончатен договор (Нотариален акт)

Вашият агент присъства при подписването на нотариалният акт и при заплащането на договорената продажна цена на имота и е ангажиран с изясняване на възникнали въпроси.

Предаване на владението върху мота 

Агентът присъства при предаването на владението и е на разположение за изясняване на възникнали въпроси. Предаването на владението е фактическото правно действие, с което купувачът получава правото да ползва имота, като свой собствен (заключаващо се обикновено с предаване на ключовете от имота).За предаването на имота ние изготвяме приемо-предавателен протокол.